3 alternatieve oplossingen voor de N65
die door het Bestuurlijk Overleg N65
zijn voorgelegd aan de Minister

Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Binnnen de stuurgroep N65 bestaat overeenstemming over een variant 2B+
Alternatief 1 Alternatief 1 Alternatief 1
Klik op afbeeldingen voor vergroting en meer informatie

Afwaardering van de N65 naar 2x1 rijstroken. Maximum snelheid 60 km/u.

 

 

 

 

Gerichte aanpassingen aan de huidige weg;
Aanleg fietstunnels;
Voltooing parallelstructuur;
Verminderen aantal aansluitingen;
Ecologische verbinding Helvoirtse Broek;
Verdiepte ligging in Vught.
Opwaarderen tot volwaardige regionale stroomweg (100km/u) met óf een zuidelijke rondweg om Vught óf ondertunneling van de N65 in Vught. De variant 2B+ gaat uit van de N65 als 80 km weg met binnen Vught een gedeeltelijke verdiepte ligging met een tunneldek op maaiveld-niveau ter hoogte van de John F. Kennedylaan.
De + betreft aanvullende maatregelen in Vught die nog niet concreet zijn benoemd, maar die gezocht moeten worden in een verdiepte ligging tot de Boslaan met extra tunneldek.

De Vughte Raad heeft een principebesluit genomen 10 miljoen euro te reserveren voor de reconstructie van de N65

Commissaris van de Koningin Wim van de Donk:"Uw verkeersproblematiek heeft een cardiologisch karakter".

B&W Vught wil de Raad voorstellen 10 miljoen euro vrij te maken als bijdrage voor reconstructie van de N65

SP-leider Roemer:"Er moet snel iets gebeuren met de N65"

Tweede Kamer: "Minister moet tempo maken met de N65"

Uitzending Een Vandaag over verkeersproblemen in Vught (video)

 

 

 
   

Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Alternatief 2B+