Korte en middellange termijn
Image

 

n65 Algemene informatie
n65

Integrale aanpak

Korte en Middellange termijn

n65 Lange termijn
n65

Verkeerskundige maatregelen

n65

Geplande maatregelen vanaf 2008

n65 Fiets- en voetgangerstunnel
n65 Convenant RWS-Vught
n65 Politieke partijen
n65 Voorontwerp bestemmingsplan
n65 Rapport AGV - Movares Nederland
politiek Visie documentent N65
n65 Archief
 

De plannen tot de aanleg van de Randweg 's-Hertogenbosch heeft de gemeenteraad aangegrepen om de verkeersproblematiek in Vught-Noord op te lossen door de projectie van een noordelijke gebiedsontsluitingsweg. Deze weg maakt het mogelijk de spoorwegovergang Loonsebaan te sluiten en op deze locatie een tunnel aan te leggen voor voetgangers en fietsers.
(Gemeente Vught heeft besluit inmiddels genomen)

De nieuwe ontsluitingsweg maakt het ook mogelijk de gewenste woningbouw in Vught-Noord te realiseren.
De weg vormt samen met de:
- Loonsebaan (middendeel),
- Zonneweilaan (noordelijke deel),
- Lekkerbeetjenlaan (middendeel) en
- J.F. Kennedylaan (meest zuidelijke deel)
de belangrijkste gebiedsontsluitingsstructuur in Vught-Noord.

Herinrichting Zonneweilaan en Lekkerbeetjenlaan moet uiterlijk in 2008 zijn afgerond. (Uitspraak gemeente Vught)

Plangebied
De nieuwe Randweg 's-Hertogenbosch zal naar verwachting afrekenen met veel sluipverkeer binnen Vught. Hierdoor zullen de wegen zoals de Boslaan, Loonsebaan en Kampdijklaan na de realisatie van de Randweg minder verkeer te verwerken krijgen.
De Boslaan blijft echter een belangrijke aansluiting op de N65 voor verkeer van en naar Cromvoirt, de Lunettenlaan, de woonomgeving Eikenlaan en Vught-Zuid.
Ook door het afsluiten van de De Bréautélaan op de N65 in verband met de aanleg van een fietstunnel onder de Rijksweg door, zal het bestemmingsverkeer voor een deel gebruik maken van de Boslaan.
(Gemeente Vught heeft besluit inmiddels genomen)

Aanvullende maatregelen
Mede om de capaciteit op de Boslaan, maar tevens op de gehele N65, te vergroten zijn aanvullende maatregelen bedacht. De voorgestelde verkeerskundige maatregelen blijken, aldus het Bureau Witteveen+Bos, voldoende extra capaciteit te bieden dat het verkeer op de N65 maar ook het verkeer vanaf de Vughtse wegen van, naar en over de N65 kan rijden zonder daarbij in een lange wachtrij te hoeven staan.

Parallelwegenplan
Als eerste worden alle niet geregelde aansluitingen op de N65 afgesloten. Binnen de kom van de gemeente Vught zijn dat:
- de Visélaan,
- het Van Houwelingenplatsoen en
- de Zonnweilaan.
Het verkeer dat hier zijn bestemming heeft zal gebruik moeten maken van de toekomstige noordelijke ontsluitingsweg, de J,F, Kennedylaan en de Boslaan.
(Gemeente Vught heeft besluit inmiddels genomen)