Geplande maatregelen vanaf 2008
Image

 

n65 Algemene informatie
n65

Integrale aanpak

n65

Korte en Middellange termijn

n65 Lange termijn
n65

Verkeerskundige maatregelen

Geplande maatregelen vanaf 2008

n65 Fiets- en voetgangerstunnel
n65 Convenant RWS-Vught
n65 Politieke partijen
n65 Voorontwerp bestemmingsplan
n65 Rapport AGV - Movares Nederland
politiek Visie documentent N65
n65 Archief
 

De belangrijkste maatregelen vanaf 2008

 • Tussen 2008 en 2009 komt er één verkeerslichtknooppunt bij, in Vught bij het restaurant "In 't Groene Woud".
 • De op -en afritten op de A65 (Olmenlaan en Rembrandtlaan in Vught-Noord) worden afgesloten voor alle verkeer.
 • In Vught komt er een fiets-/voetgangerstunnel onder de N65, tussen de De Bréautélaan en Martinilaan. Later moet de N65 uitgediept worden in een tunnelbak. Dat betekent dat de N65 onder Vught gaat lopen. Maar dat zal niet eerder gebeuren dan na 2017.
 • Na de realisering van een fiets-en/voetgangerstunnel is de N65 vanuit de De Bréautélaan voor autoverkeer niet meer bereikbaar. Vanuit de Martinilaan kunnen auto's dan alleen nog de richting 's-Hertogenbosch nemen. Voor verkeer vanuit de Martinilaan richting Tilburg wordt in de middenberm van de N65 een zogeheten"U-turn"aangebracht.
  Verkeer vanuit Tilburg en 's-Hertogenbosch kan overigens wel vanaf de N65 de Martinilaan inrijden.
 • Er komen meer parallelwegen.
 • Met het afsluiten van de De Bréautélaan op de N65 zal de verkeersdruk op de kruising Vught-Zuid nog verder toenemen. Er komt een extra opstelstrook voor het autoverkeer. Dat kan als de routing voor de fietsers wordt aangepast.
 • Op de kruising Helvoirt / Haaren komt er een fiets-/voetgangerstunnel onder de N65.
 • Overige afslagen (zonder verkeerslichten) op de N65 in Helvoirt en Vught worden gesloten.
 • Bermbeveiliging en -versteviging tussen Helvoirt en Vught.
 • Meer roodlichtcamera's en vergroting van de capaciteit van de kruispunten Vught-Zuid, Helvoirt en Udenhout.
 • Er komen 3 rotondes bij afslag Berkel-Enschot, zodat het verkeer beter doorstroomt.
OORSPRONKELIJKE PLANNING BESTEMMINGSPLAN N65 - 2008-2009
Vaststelling
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
01/09 02/09 03/09 2010
Besluit college
                               
Ter inzage legging ontwerp
                               
Hoorzitting
                               
Response-zienswijzen
                               
Concept Raadsvoorstel/ Besluit
                               
Besluit College
                               
Behandeling Raadscommissie
                               
Vaststelling door de Raad
                               
Evt. aanpassingen ontwerp
                               
                                 
Goedkeuring
                               
Publicatie
                               
Inzending ter goedkeuring
                               
Ter inzage-legging goedkeuring
                               
Goedkeuring door GS
                               
Publicatie
                               
Ter inzage-legging (6 weken)
                               
                                 
Evt. beroep Raad van State
                             
                                 
Mogelijke maatreglen [1.2.3]
                            [1] [2,3]

[1] Indien het bestemmingsplan (al dan niet op onderdelen) door GS is goedgekeurd, verkrijgt het rechtskracht en is het mogelijk te beginnen met de uitvoering, mits er bij de rechtbank geen voorlopige voorziening is angevraagd.

[2] Indien een voorlopige voorziening is aangevraagd, zal met de uitvoering moeten worden gewacht tot de rechter een uitspraak heeft gedaan over het al dan niet toewijzen van de voorlopige voorziening (circa 3 maanden).

[3] Bij toewijzing van de voorlopige voorziening dient met de uitvoering te worden gewacht totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. Ook kan bij eventuele onteigening pas met de uitvoering worden begonnen, nadat het bestemmings-plan onherroepelijk is goedgekeurd. De onteigeningsprocedure kan echter al eerder worden opgestart.