Algemene Informatie
Image

 

Algemene informatie

Recente ontwikkelingen

Archief

Korte en Middellange termijn

Lange termijn

Verkeerskundige maatregelen

Geplande maatregelen vanaf 2008
Fiets- en voetgangerstunnel
politiek Convenant RWS-Vught
politiek Politieke partijen
politiek Voorontwerp bestemmingsplan
politiek Rapport AGV - Movares Nederland
politiek Visie documentent N65
 
 

 

 

Rijksweg 65 (A65/N65)

Rijksweg 65 (A65/N65) is een Rijksweg die Vught verbindt met Tilburg. De weg begint bij knooppunt Vught als autosnelweg en verandert bij Vught-Centrum in de N65.
De N65 kent een zevental kruispunten met verkeerslichten, waarvan er drie binnen de bebouwde kom van Vught liggen. Bij de afslag Berkel-Enschot verandert de autoweg in de autosnelweg A65.
Bij Knooppunt De Baars gaat de A65 samen met de A58.
Rijksweg 65 is één van de kortste rijkswegen in Noord-Brabant.
De veiligheid en doorstroming op de huidige 2 × tweestrooks N65 wordt gezien als problematisch. De N65 wordt in de volksmond ook wel 'dodenweg' genoemd vanwege de vele ongevallen. Zeker 592 ongevallen, zeventien doden en tachtig personen die voor langere tijd in het ziekenhuis moesten verblijven. Deze bedenkelijke cijfers staan vermeld in het N65-dossier over de periode 1995 - 2003.
Te hard rijden is de hoofdoorzaak van de vele ongevallen. De provincie Noord-Brabant verwacht dat de drukte op de weg de komende jaren alleen maar toeneemt. Voor de kruispunten bij Vught, Helvoirt en Udenhout dreigt overbelasting.

Ombouw van de weg is een zaak van lange adem
Allerlei uitgevoerde maatregelen, (gedeeltelijke) aanleg parallelwegen bij Udenhout en Oisterwijk, plaatsing van flitskasten, een nog te realiseren fietstunnel bij Vught en aanpassingen aan de verkeerslichten bij Biezenmortel, lijken onvoldoende te helpen.
Maar de gewenste ombouw, waartoe de gemeenten Vught en Haaren een lobby startten, is een zaak van lange adem. Daarom zijn tussentijds extra aanpassingen onontkoombaar.

Er zijn plannen om de N65 na 2017 om te bouwen tot autosnelweg A65. Om voor de ombouw al enkele problemen het hoofd te bieden, heeft Rijkswaterstaat de gemeenten Vught, Haaren, Oisterwijk en Tilburg een aantal maatregelen voorgesteld.

De belangrijkste maatregelen

  • In 2007 komt er één verkeerslichtknooppunt bij, in Vught bij het restaurant "In 't Groene Woudt".
  • De op -en afritten op de A65 (Olmenlaan en Rembrandtlaan in Vught-Noord) worden afgesloten voor alle verkeer.
  • In Vught komt er een fiets-/voetgangerstunnel onder de N65, tussen Breautélaan en Martinilaan. Later moet de N65 uitgediept worden in een tunnelbak. Dat betekent dat de N65 onder Vught gaat lopen.
  • Na de realisering van een fiets-en/voetgangerstunnel is de N65 vanuit de Breautélaan voor autoverkeer niet meer bereikbaar. Vanuit de Martinilaan kunnen auto's dan alleen nog de richting Den Bosch nemen.
  • Er komen meer parallelwegen.
  • Met het afsluiten van de Breautélaan op de N65 zal de verkeersdruk op de kruising Vught-Zuid nog verder toenemen. Er moet een extra opstelstrook moeten komen voor het autoverkeer. Dat kan als de routing voor de fietsers wordt aangepast.
  • Op de kruising Helvoirt / Haaren komt een fiets-/voetgangerstunnel onder de N65.
  • Overige afslagen op de N65 in Haaren worden gesloten.
  • Bermbeveiliging en -versteviging tussen Helvoirt en Vught.
  • Meer roodlichtcamera's en vergroting van de capaciteit van de kruispunten Vught-Zuid, Helvoirt en Udenhout.